Jogerős ítélet született a lakásától megfosztott idős asszony ügyében

A Kúria helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla alperesi fellebbezést visszautasító határozatát abban az ügyész által indított polgári perben, amelynek tárgya egy bűncselekmény áldozatává vált idős asszony lakástulajdonának visszaszerzése volt.

A Somogy Vármegyei Főügyészség Közjogi Szakága 2022. márciusában keresetet nyújtott be a Kaposvári Törvényszékhez annak érdekében, hogy egy bűncselekmény áldozatául esett idős asszony lakásának bűncselekménnyel összefüggésben megszerzett tulajdonjoga visszakerüljön a sértetthez.

A polgári per előzményként zajlott büntetőeljárás azért indult, mert a házaspárként együtt élő vádlottak évekkel ezelőtt a Somogy vármegyei településen egyedül élő, idős, külföldi sértett bizalmába férkőztek. Az elkövetők a sértett érzelmi kötődését kihasználva előbb beköltöztek az asszony lakásába, majd rábírták arra, hogy az ingatlant ajándékozza a vádlottak kiskorú gyermekének, a polgári per egyik alperesének. A vádlottak a perbeli lakás tulajdonjogának megszerzése után rávették az idős asszonyt arra is, hogy azt felújítás miatt hagyja el, majd egy közeli szőlőhegyen lévő zártkerti ingatlanra szállították, ahol egy szerszámos kamraként használt bódéba zárták.

A bíróság a vádlottakat személyi szabadság megsértésének bűntette miatt szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyész által kezdeményezett polgári perben elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék 2023. májusában hozott ítéletében az ügyész felperes kereseti kérelmének helyt adva elrendelte a vádlottak gyermeke javára bejegyzett tulajdonjog törlését, illetőleg az ajándékozási szerződést megelőző állapot helyreállításaként az idős asszony tulajdonjogának visszajegyzését.

Az ítélet ellen a kiskorú alperes jogi képviselője fellebbezést terjesztett elő, amelyet a Pécsi Ítélőtábla visszautasított, majd e határozat elleni fellebbezés folytán eljáró Kúria – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványával egyezően – az ítélőtábla határozatát helybenhagyta.

Ezzel a Kaposvári Törvényszék ítélete jogerőssé vált.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON !