Európa Tanács: meg kell szüntetni a szexuális kisebbségekkel szembeni elfogadás hiányát és hátrányos megkülönböztetést

Meg kell szüntetni a szexuális kisebbségekkel szembeni elfogadás hiányát és hátrányos megkülönböztetést, és kiemelt prioritásnak kell tekinteni az LMBTI-közösséghez tartozók egyenlőségének előmozdítását és elérését - foglalt állást a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága (ECRI) csütörtökön.

A strasbourgi közlemény szerint "mivel az LMBTI-kisebbségekhez tartozók még mindig magas arányban néznek szembe diszkriminációval és bántalmazással, beleértve az erőszakot tényleges vagy vélt szexuális irányultságuk, nemi identitásuk és nemi jellemzőik miatt", az Európa Tanács szakértői ajánlást tettek közzé az ilyen indíttatású intolerancia és megkülönböztetés megszüntetésére.

Ajánlásukban a szakértők mindenekelőtt kiemelték: a szexuális kisebbségekhez tartozókkal való kapcsolatuk miatt bárki ki lehet téve megkülönböztetésnek és bántalmazásnak. Az LMBTI-közösségekhez tartozókkal szembeni intolerancia és diszkrimináció tehát összetett és változatos módon nyilvánulhat meg, negatívan befolyásolva a jogi, társadalmi, politikai és egyéb emberi jogokat, melyeket mindenkinek ugyanúgy élveznie kell - írták.

Az ECRI szakértői felszólították az európai politikai döntéshozókat nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket, melyek megakadályozzák a szexuális alapú hátrányos megkülönböztetést, és ennek során vegyék figyelembe a szexuális irányultság, a nemi identitás és a nemi jellemzők sokféleségét.

"El kell ismerni azok jogait és szükségleteit is, akik egynél több LMBTI-alkategóriába tartoznak" - fogalmaztak.

Az európa tanácsi szakbizottság véleménye szerint létfontosságú azok jogainak és szükségleteinek elismerése is, akik "identitásuk vagy megélt valóságuk" egyéb kulcsfontosságú vonatkozásai miatt "interszekcionális diszkriminációt" szenvednek el, beleértve etnikai vagy nemzeti származásukat, állampolgárságukat, vallásukat, nemüket, fogyatékosságukat vagy menekültstátuszukat, illetve a roma közösségekhez való tartozásukat.

Az ECRI szakértői ajánlásaikban kijelentették: kiemelt prioritásnak kell tekinteni az LMBTI-közösséghez tartozók egyenlőségének előmozdítását és elérését, valamint a velük szembeni megkülönböztetés és intolerancia elleni küzdelmet minden olyan előremutató intézkedés meghozatalával, amelyek biztosítják, hogy az érintettek biztonságban és védelemben részesüljenek. A meghozott jogszabályoknak, politikáknak, nemzeti stratégiáknak és cselekvési terveknek biztosítaniuk kell, hogy az érintettek jogaikat ugyanolyan mértékben élvezhessék, mint a társadalom többi tagja. Az intézkedéseknek foglalkozniuk kell továbbá a nemek közötti egyenlőség hiánya miatti, illetve a nemi alapú sérelmek hatásaival is - írták.

"A nemek közötti egyenlőség növelését célzó politikáknak figyelembe kell venniük a leszbikus, biszexuális, transznemű és interszexuális nők tapasztalatait" - húzták alá.

A közlemény szerint biztosítani kell azt is, hogy a gyűlölet-bűncselekmények és a megkülönböztetés elleni törvények és politikák hatékony védelmet nyújtsanak az LMBTI-közösséghez tartozók számára. A kormányoknak tartózkodniuk kell az olyan törvények vagy politikák elfogadásától, amelyek áldozattá teszik velük szembeni gyűlöletbűncselekmények elkövetőit, illetve legitimálják az ilyen cselekedetet - emelték ki. Biztosítani kell, hogy az LMBTI-közösséghez tartozó minden személy és csoport szabadon, biztonságosan és zaklatástól, támadásoktól mentesen kifejezhesse hovatartozását és a jogaival, a társadalomban elfoglalt helyzetével kapcsolatos nézeteit.

"Ösztönözni kell a politikai pártokat és az egyes politikai szereplőket, különösen a vezető pozíciót betöltőket, hogy tevőlegesen lépjenek fel az LMBTI-ellenes gyűlöletbeszéddel szemben" - fogalmaztak az ET szakértői.

Fontosnak tartották azt is, hogy az illetékesek biztosítsák: az esélyegyenlőségért felelős testületek megbízatása kiterjedjen a tényleges vagy vélt szexuális irányultságon, nemi identitáson vagy nemi jellemzőkön alapuló megkülönböztetésre. Az ilyen testületeknek ugyanolyan hatáskörrel, erőforrásokkal és felelősséggel kell rendelkezniük az LMBTI-közösséghez tartozók emberi jogainak hatékony védelmére, mint a hatáskörükbe tartozó más csoportok emberi jogainak tekintetében - tette hozzá ajánlásaiban az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága. (MTI)

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON !