A Szekszárdi Törvényszék pénzmosás miatt börtönbüntetésre és hárommillió forint pénzbüntetésre ítélt egy idős nőt

A Szekszárdi Törvényszék előkészítő ülésén folytatólagosan, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre és 300 napi tétel, összesen 3.000.000 forint pénzbüntetésre ítélt egy idős nőt. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. Amennyiben a vádlott a pénzbüntetést nem fizeti meg, azt szabadságvesztésre kell átváltoztatni. A bíróság ezen felül vagyonelkobzást is alkalmazott a vádlottal szemben a bűncselekményből származó gazdagodása erejéig.

Az ítélet tényállása szerint a hatvanas évei végén járó vádlott nő nyugdíjas, több alapbetegséggel rendelkezik, mozgáskorlátozott. A vádlott a 2018. során ismerkedett meg Facebookon egy magát orvosnak valló személlyel, akivel a hangouts alkalmazáson levelezni kezdett. Az ismeretlen személy azt állította, hogy Ghánában adományokból épít kórházat rászorulóknak, s az érkező adományok fogadásához szüksége van bankszámlákra, mivel akkor épp Szíriában tartózkodott, ahol számlákat nyitni nem tudott. A vádlott a köztük hamar kialakult bizalmi viszonyra tekintettel az ismeretlen személy kérésére több pénzintézetnél bankszámlákat nyitott, majd az azokhoz tartozó bankkártyákat az ismeretlen személy utasításainak megfelelően egy másik ismeretlen személy részére postai úton elküldte Ghánába, ahová néhány alkalommal a számlákra érkező pénzösszegeket is tovább utalta. A magát orvosnak valló személy ezt megelőzően közölte a vádlottal, hogy minden, az általa nyitott bankszámlákra érkező összegből kb. 10 % jutalékban részesül. A vádlott a fentiekre tekintettel 2018. és 2019. években az ismeretlen személy felkérésére, a saját nevére három magyarországi pénzintézetnél nyitott négy lakossági (ebből kettő forint, kettő deviza alapú) folyószámlát.

A vádlottat tanúként hallgatták ki csalás bűntette miatt folytatott eljárásban, a vádlott így egyértelműen tudomást szerzett arról, hogy az általa az OTP Bank Nyrt-nél nyitott devizaszámlára büntetendő cselekményekből származó összegek érkeztek. Az ügy alapcselekménye szerinti csaláshoz a vádlott által a Budapest Bank Zrt-nél vezetett bankszámlát használták fel. A számlaszámra egészen 2020. januári 21-ig teljesítettek befizetéseket vagyon elleni bűncselekmények sértettjei úgy, hogy a vádlott ekkor már minden kétséget kizáróan tisztában volt azzal, hogy a gyanúsítotti kihallgatása alkalmával megnevezett ismeretlen személy bűncselekményekből származó összegeket utaltat az általa nyitott számlákra. A vádlott a hivatalos formában is tudomására jutott büntetőeljárások ellenére a tevékenységét továbbra is folytatta oly módon, hogy előbb testvérét, majd fiát vette rá arra, hogy részére saját nevükben belföldi pénzintézeteknél EUR, illetve forint alapú számlákat nyissanak, majd azokon a büntetendő cselekményekből származó összegekkel – azok bűnös eredetének tudta nélkül – az utasításai szerint számlaműveleteket végezzenek. A vádlott a Takarékbank Zrt-nél vezetett lakossági bankszámláját is bevonta a pénzmosással kapcsolatos tevékenységébe annak ellenére, hogy erre a számlára érkezett a nyugellátása és a fogyatékossági támogatása. Az ehhez a számlához kiállított bankkártyát 2020.  december 28-án ismeretlen személy Ghánában ATM-es készpénzfelvételre használta.

A vádlott a 2018-2021. években a számlákra külföldi és magyar személyek által utalt/befizetett, más(ok) által elkövetett büntetendő cselekményekből származó pénzösszegek elidegenítésében működött közre a bankszámlák, illetve az azokhoz kapcsolódó bankkártyák ismeretlen személy(ek) részére történő rendelkezésre bocsátásával. Az ismeretlen személy(ek) a bankszámlákra utalt/befizetett összegeket Ghánában ATM-en keresztül felvették, míg a vádlott e cselekményekhez kapcsolódóan készpénzfelvételeket, befizetéseket és utalásokat teljesített a bankszámlákra érkezett pénzösszegekkel más – e tevékenysége során – általa felügyelt számlákra. A számlák megnyitását követően több magyar állampolgár is utalt azokra különböző összegeket az őket megtévesztő ismeretlen személy(ek) által előadott történetekre tekintettel.

A vádlott cselekményei kapcsán összesen 251.631,24 euró (83.470.869,64 forint) büntetendő cselekményből származó deviza elidegenítésében való közreműködésében vett részt. A vádlott a fenti összeg kapcsán jogosulatlanul annak közel 5 %-val, - mint „számlahasználati díj” után járó jutalékkal - 4.979.774,50 forinttal (ebből 8.488,37 euró) gazdagodott.

A vádlott a bűncselekményt a váddal egyezően beismerte, tárgyaláshoz való jogáról lemondott, így a bíróságnak nem kellett tárgyaláson bizonyítást felvennie, az ítéletet már az előkészítő ülésen meghozhatta. A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a büntetés kiszabásánál a vádlott beismerésén túl megromlott egészségi állapotát és büntetlen előéletét.

Az ítélet jogerős, azt mind az ügyészség, mind a védelem tudomásul vette.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON !